Verelst verzekeringen, altijd een stapje voor

Kilometerheffing

Kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016

Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen. Dat toestel noemt men een ‘On Board Unit’ (OBU). Met de zuignappen kan de OBU aan de voorruit van de vrachtwagencabine bevestigd worden. De OBU registreert via GPS-technologie de gereden kilometers. De installatie en uitbating van het systeem gebeurt momenteel enkel door Satellic NV. Op termijn zullen ook andere serviceproviders hun systeem kunnen aanbieden. Op de Satellic-website vindt u meer informatie over installatie en gebruik van de OBU (externe website).

De kilometerheffing zal het bestaande Eurovignet voor vrachtwagens in België vervangen. Naast de kilometerheffing blijft de jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen bestaan.

Voorwaarden

Voertuigen die de kilometerheffing moeten betalen

Het is het maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van de trekker die bepaalt of de kilometerheffing van toepassing is of niet. MTT is hetzelfde als maximaal toegelaten massa (MTM).

 • Alle voertuigen voor goederenvervoer met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton moeten een werkende OBU hebben op alle Belgische wegen.
 • Ook voertuigen voor goederenvervoer met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton die in het buitenland zijn ingeschreven, moeten een werkende OBU hebben op alle Belgische wegen. 
 • Ook deze voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton moeten een werkende OBU hebben:
  • takelwagens
  • trekkers van kermisattracties
  • voertuigen met een rittenkaart
  • voertuigen met een Z-plaat (handelaarsplaat).

Een preciezer overzicht met nadere toelichting is te vinden in de omzendbrief over het toepassingsgebied van de kilometerheffing (externe website).

Elk voertuig dat de kilometerheffing moet betalen, moet een werkende OBU (On Board Unit) hebben.

Vrijstelling

Bepaalde soorten voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton kunnen een vrijstelling van de kilometerheffing krijgen. Het gaat om voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor defensie, civiele bescherming, brandweer en politie, medische doeleinden of voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

De vrijstelling gebeurt niet automatisch. De eigenaar moet de vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen. Dit geldt ook voor voertuigen uit het buitenland. Als het adres op het inschrijvingsformulier van het voertuig gelegen is in het Vlaamse Gewest, dan moet die vrijstelling aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst.

Voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen

Bepaalde voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton zijn niet onderworpen aan de kilometerheffing ('niet-belastbaar‘):

 • werktuigmachines die geen goederen vervoeren, zoals mobiele kranen, hoogtewerkers/verreikers, graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixer, dumpers
 • voertuigen met proefritplaat ZZ
 • oldtimers met een O-nummerplaat
 • mobilhomes
 • trekkers van kermiswoonwagens (als op de trekker ’kermis‘ staat vermeld)
 • tractoren die nooit gebruikt worden als trekker (alleenrijdende tractors)
 • opleidingsvoertuigen als zij voldoen aan deze voorwaarden:
  • er is dubbele besturing in de cabine
  • ze vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijv. betonblokken)
  • ze zijn aan de buitenkant herkenbaar met de benaming ’rijschool‘ op de cabine
  • zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek.

Een preciezer overzicht met nadere toelichting is te vinden in de omzendbrief over het toepassingsgebied van de kilometerheffing (externe website).

Voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen ('niet-belastbaar’), hebben geen OBU (On Board Unit) nodig.

Melding van ‘niet-belastbaar voertuig’

Eigenaars van voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen, kunnen dit spontaan melden bij de belastingdienst van een van de drie gewesten. Dit soort meldingen zijn niet verplicht.

Op welke wegen?

In principe is elke weg in België een tolweg maar op een deel van de wegen geldt een nultarief. Op de Viapass-website staan de kaarten van de wegen waarop tol moet worden betaald (externe website) in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Procedure

‘On board unit’ (OBU) bestellen

Kilometerheffing

Bedrag

On board unit (OBU)

 • Voor een ‘On board unit’ (OBU) betaalt u een waarborg van 135 euro aan Satellic, die u volledig terugkrijgt als u de OBU in goede staat terugbezorgt.
 • Het gebruik zelf van een OBU is gratis.

Tarieven

Op de Viapass-website staan de tarieven (externe website) (pdf) die zullen gelden op de wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Op de Satellic-website vindt u informatie over de betaalmogelijkheden (externe website) en facturatie (externe website)


Terug
apr 1, 2016 Categorie: Algemeen Ingezonden door: Verelst